Barcelona – Parc de la Ciutadella

Tereny rekreacyjne zawsze miały istotne znaczenie w następujących po sobie planach urbanizacyjnych miasta. Ostatnio dzięki dążeniu do zapewnienia zieleni i względnego spokoju skorzystały tereny znajdujące się na obrzeżach nieużytków przemysłowych, natomiast XIX-wieczna ekspansja Barcelony polegała na przekształcaniu ufortyfikowanych i położonych …